Straat – Park – Public Verlichting

Zone- en terreinverlichting wordt voornamelijk gebruikt voor buitenverlichting - parkeerterreinen, stadscentra, wijken, paden en bouwterreinen, enz.

Dit soort verlichting kan worden gebruikt om tegelijkertijd horizontale oppervlakken (straten, openbare pleinen,…), maar ook fietspaden en parkeerplaatsen te verlichten.

Goede verlichting van buitenomgevingen verhogen de veiligheid. Denk maar aan een sterk uitgelicht zebrapad of kruispunt.

Gerelateerde projecten